Strane izravne investicije u Hrvatskoj-uzroci neuspjehaReportar como inadecuado
Strane izravne investicije u Hrvatskoj-uzroci neuspjeha - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. -

Izravna strana ulaganja u posljednjih desetak godina znatno su utjecala

na gospodarstva tranzicijskih zemalja, predstavljala su znatan izvor kapitala te u mnogim

slučajevima utjecala na ekonomski rast. Učinci su se razlikovali ovisno o obilježjima

zemlje primatelja i o vrsti stranih ulaganja. Usporedba Hrvatske s ostalim tranzicijskim

zemljama produbljuje spoznaje o mjestu i ulozi stranih ulaganja u hrvatskom tranzicijskom

procesu. Hrvatska je privukla zadovoljavajuću veličinu stranih izravnih investicija, ali je

većina kapitala investirana u preuzimanja vlasničkih udjela putem privatizacije, čiji prihodi

su se trošili za popunjavanje proračunskih manjkova. Nedostaju potpuno nova ulaganja

greenfield investicije pogotovo u prerađivačke i izvozno orijentirane sektore. U radu se

polazi od hipoteze da je uzrok neuspjeha sa stranim ulaganjima u cjelokupnom ekonomskom

sustavu: nema strategije razvoja ni ciljeva niti adekvatne makroekonomske politike

koja bi implementirala te ciljeve. Zbog toga ni visina niti učinci stranih ulaganja nisu

dostigli željenu razinu.

Strane izravne investicije; efekti prelijevanja; greenfield investicije; tranzicija; investicijsko okruženjeAutor: Boris Sisek -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados