Sukobljeni ciljevi trade-off monetrane politike i pretvorbe u tranzicijskom okruženju hrvatskoga gospodarstvaReportar como inadecuado
Sukobljeni ciljevi trade-off monetrane politike i pretvorbe u tranzicijskom okruženju hrvatskoga gospodarstva - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. -

U radu je napravljena analiza kretanja bilateralnog relativnog realnog tečaja

njemačke marke eura u razdoblju od siječnja 1990. do prosinca 2004. godine.

Ukratko su opisana razdoblja kretanja realnog tečaja koja mogu biti objašnjenja standardnim

ekonomskim teorijama, kao što su teorija sindroma stabilizacije s tečajnim sidrom i

Harrod-Balassa-Samuelsonova teorija. Detaljnija raščlambena pozornost je posvećena

razdoblju koje se nije moglo objasniti standardnom ekonomskom teorijom, napravljen je

pregled dosadašnjih teorija koje su se usmjerile na rasvjetljavanje navedenog razdoblja i

ponuđena je nova, alternativna teorija koja se bazira na sukobljenim ciljevima monetarne

politike i pretvorbenog procesa.

Realni tečaj; tranzicija; pretvorba; Harrod-Balassa-Samuelsonova teorija; sindrom stabilizacije s tečajnim sidromAutor: Josip Tica -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados