Programiranje strategije-efikasna upotreba strateškog planiranjaReportar como inadecuado
Programiranje strategije-efikasna upotreba strateškog planiranja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.2 No.1 December 2004. -

Osnovno pitanje na koje se u radu pokušava odgovoriti, odnosi se na

pronalaženje efikasnog načina za provođenje procesa strateškog planiranja odnosno

iskorištavanje njegovih pozitivnih karakteristika s ciljem poboljšanja efikasnosti i efektivnosti

poslovanja poduzeća. Kao polazna točka, provedena je analiza osnovnih nedostataka

klasičnog modela strateškog planiranja. Nedostaci klasičnog modela strateškog planiranja

sažeto su prikazani u tri osnovne kategorije:

- unaprijed definirane odluke – predviđanje

- razdvojenost procesa formulacije od implementacije strategije

- formalizacija procesa oblikovanja strategije.

Uvažavajući rezultate provedene analize, možemo zaključiti da se poslovne organizacije

upuštaju u proces strateškog planiranja prvenstveno zbog programiranja strategije.

Proces strateškog planiranja nije usmjeren u pravcu oblikovanja strategije nego prema

formalnoj razradi i operacionalizaciji planiranih strategija te je upravo to osnovni razlog

zbog čega organizacije provode proces strateškog planiranja odnosno programiranja.

Strategija nije posljedica strateškog planiranja nego upravo obrnuto, njegova polazna točka.

U tom kontekstu proces strateškog planiranja pomaže pri -transportu- planiranih strategija

u realizirane, poduzimajući na taj način prvi korak koji vodi k efikasnoj implementaciji.

Proces provođenja programiranja strategije podijeljen je u nekoliko osnovnih koraka.

Prvi korak programiranja odnosi se na prikazivanje strategije u formalnom obliku uključujući

postupke usmjerene na raščlanjivanje i razjašnjavanje planiranih strategija. Drugi korak

procesa nastavlja se detaljnom razradom strategije prikazane u formalnom obliku što

podrazumijeva definiranje funkcijskih strategija, programa te različitih planova. Konačno,

posljednji korak odnosi se na konvertiranje elaborirane strategije u operativne zadatke i

definiranje pripadajućih budžeta.

Nužni uvjeti za provođenje programiranja strategije jesu stabilnost okoline, jednostavnost

poslovnih operacija te razrađena i definirana organizacijska struktura.

Klasični model strateškog planiranja; formulacija; predviđanje; proces; implementacija strategije; programiranje strategijeAutor: Tomislav Radoš -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados