Instrumenti vrednovanja uspješnosti poslovnih banakaReportar como inadecuado
Instrumenti vrednovanja uspješnosti poslovnih banaka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.2 No.1 December 2004. -

Informacije o uspješnosti poslovnih banaka potrebne su javnosti kao korisniku

bankovnih usluga, javnosti kao potencijalnom investitoru u dioničarski kapital

banke, regulatorima s aspekta kontrole stabilnosti financijskog sustava, financijskim

analitičarima, vlasnicima, menadžmentu te stručnoj i znanstvenoj javnosti. Neophodan je

stoga instrumentarij za analizu poslovanja banaka kojim se potencijalnim korisnicima

osiguravaju kvalitetne i pravovremene informacije koje će im omogućiti donošenje odluka.

Različiti odnosi, omjeri i pokazatelji promatrani na razini pojedine banke ili usporedbom

banaka sličnih karakteristika omogućuju razumijevanje čimbenika utjecaja na uspješnost i

vrijednost određene banke te na moguće smjernice menadžmentu pri donošenju strateških

odluka.

Poslovna banka; profitabilnost; uspješnost; pokazatelji; vrednovanjeAutor: Anita Pavković -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados