Strateško uklapanje velikih hrvatskih poduzeća u poslovno okruženje s posebnim osvrtom na organizacijske aspekteReportar como inadecuado
Strateško uklapanje velikih hrvatskih poduzeća u poslovno okruženje s posebnim osvrtom na organizacijske aspekte - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.2 No.1 December 2004. -

U radu se predlaže metodološki okvir za kvantifikaciju i empirijsko vrednovanje

upravljanja strateškim organizacijskim promjenama kao važnog izdvojenog

područja unutar strateškog upravljanja. Također se, unutar predloženoga teoretskog modela,

ukazuje i na raskorak između postojećih i poželjnih karakteristika internog okruženja i

sposobnosti velikih hrvatskih poduzeća za uklapanje u turbulentni gospodarski kontekst. Iz

rada proizlaze moguće smjernice za buduća istraživanja, a one se prvenstveno odnose na

potrebu dodatne empirijske verifikacije iznesenih rezultata i nužnost reinterpretacije

recentnih svjetskih teorija za potrebe domaćeg gospodarstva u funkciji uspješnijeg strateškog

uklapanja domaćih poslovnih subjekata u globalno poslovno okruženje.

Strategija; uklapanje u okruženje; upravljanje organizacijskim promjenama; organizacijski aspekti strateškog upravljanja; velika hrvatska poduzećaAutor: Nikša Alfirević - Jurica Pavičić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados