SOCIOKULTURALNI ASPEKTI GLAZBENIH PREFERENCIJA STUDENTICA STUDIJA ZA UČITELJE PRIMARNOG OBRAZOVANJA U SPLITUReportar como inadecuado
SOCIOKULTURALNI ASPEKTI GLAZBENIH PREFERENCIJA STUDENTICA STUDIJA ZA UČITELJE PRIMARNOG OBRAZOVANJA U SPLITU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.8 No.111 June 2006. -

Autorice raspravljaju o sociokulturalnoj uvjetovanosti glazbe. Polazeći od premise da je cjelokupna glazba, uključujući i umjetničku, društveni konstrukt, te ju je, stoga, nužno promatrati i s

društvenog i s kulturalnog aspekta, autorice razmatraju novu paradigmu kulturalne studije glazbe. Preferencije prema odreñenoj vrsti glazbe determinirane su interakcijom utjecaja različitih činitelja.

Istraživane su glazbene preferencije studentica Visoke učiteljske škole Sveučilišta u Splitu, odnosno njihova sklonost prema popularnoj i umjetničkoj glazbi. Rezultati istraživanja potvrñuju hipoteze o

usmjerenosti glazbenog ukusa mladih prema popularnom glazbenom idiomu, kao i njihovu pretežnu orijentiranost prema umjetničkoj glazbi ranijih stilskih razdoblja.

glazbene preferencije mladih; popularna glazba; sociokulturalni kontekst; tipologija slušateljstva; umjetnička glazbaAutor: Snježana Dobrota - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Ivana Tomić Ferić - orcid.org-0000-0003-1995-2215 ; Filozofski

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados