UČENIČKA PUTOVANJA U SLOBODNOM VREMENUReportar como inadecuado
UČENIČKA PUTOVANJA U SLOBODNOM VREMENU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Educational sciences = Erziehungswissenschaften, Vol.8 No.111 June 2006. -

U članku se raspravlja o značaju učeničkih putovanja za rad suvremene škole. Programi školskih izleta i ekskurzija imaju nezamjenjivu ulogu i mjesto u sustavu izvanškolskih odgojno-obrazovnih aktivnosti, jer osim odmora, rekreacije, relaksacije i zabave, predstavljaju mogućnost zadovoljenja želja i potreba čovjeka za upoznavanjem, informiranjem i stjecanjem znanja o drugim ljudima, društvenim zajednicama, kulturama i sredinama, za

uspostavljanje kontakata, dijaloga i suradnje na ravnopravnoj osnovi i za unapreñivanje meñusobnog razumijevanja i zajedništva. Putovanjima se, prije svega, stječe neposredno osobno iskustvo, tj. provjeravaju i primjenjuju informacije i znanja dobivena u školi.

Turistička situacija je sustav meñusobnih susreta, kontakata izmeñu turista i elemenata prirode, društvene i kulturne okoline, za vrijeme turističkog putovanja i boravka. Susreti s prirodom, drugim ljudima, kulturno-povijesnom baštinom pružaju veliku mogućnost za svekoliki

razvoj pojedinca. Odgojno-obrazovne ustanove trebaju promicati programe na načelu Putuj da bi učio - uči da bi putovao.

funkcionalni odgoj i obrazovanje; slobodno vrijeme; turizam; učenička putovanjaAutor: Stjepan Jagić - ; Odjel za pedagogiju, sveučilište u Zadru

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados