Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma i hrvatski Zakon o zaštiti tržišnog natjecanjaReportar como inadecuado
Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma i hrvatski Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.2 No.1 December 2004. -

Komisija EU prihvatila je ekonomski pristup ocjene vertikalnih sporazuma.

Ta nova pravila donijela su neke radikalne promjene. Sad će ključni čimbenik za

određivanje može li sporazum biti izuzet od ograničenja članka 81. Ugovora o osnivanju

Europske zajednice1 -UEZ- biti razina tržišnog udjela ugovornih strana -prag udjela na

tržištu-.

Uredba komisije EZ br.2790-99.2 o primjeni izuzeća članka 81.3 na vrste vertikalnih

ugovora i dogovorne prakse u daljnjem tekstu: Uredba 2790-99. postavlja pravila o tome

kada i kako distribucijski sporazumi mogu biti oslobođeni primjene članka 81. Distribucijski

sporazumi smatraju se protukonkurentskima zato što ne dopuštaju strankama da uđu u

specifičan teritorij distribucije ili raspon proizvoda. S druge strane oni potiču distribuciju i

pomažu proizvođaču ulazak na nova tržišta. Ti su sporazumi vrlo važni za funkcioniranje

gospodarstva. Uredba o skupnom izuzeću prihvaćena je za isključive distribucijske sporazume,

selektivne distribucijske sporazume, isključive sporazume o kupnji i franchisingu.3

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja u daljnjem tekstu: ZZTN u Hrvatskoj te pripadajuće

uredbe4 temelje se na standardima prava konkurencije EZ i odredbama članka 81.

UEZ.

Ovaj zakon pokazuje da je važnost prava konkurencije prepoznata u hrvatskom pravu.

Zakon postavlja osnove balansiranja nedostataka i prednosti za određene tipove sporazuma

uključujući distribucijske sporazume koji se, iako do određene mjere ograničavaju

konkurenciju, smatraju korisnima i učinkovitima u poslovnom smislu.

Slijedom navedenog može se zaključiti da je i u hrvatskom pravu tržišnog natjecanja

prihvaćen pristup kao i u pravu tržišnog natjecanja EZ. Isto tako došlo je do revizije

hrvatskog Zakona o trgovini5 koji je integrirao distribucijske sporazume u hrvatski pravni

sustav.

Zbog svih tih pozitivnih promjena i imajući na umu da je Hrvatska potpisivanjem

Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju preuzela obvezu usklađivanja i u tržišnom natjecanju,

posebna pozornost mora se obratiti na sve zakonske promjene u EU.

Posebnom pozornošću mora se ukazati na prikaz kako će novi propis zajedno s ekonomskom

analizom biti prihvaćen u pravu i praksi Europske unije te u Hrvatskoj , zato što

će nakon uvođenja novih pravila mnoge ljude u poslovnoj praksi zbuniti složenost tih

radikalnih promjena.

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja; Uredba 2790-99.; sporazumi o distribuciji; vertikalni sporazumi; ograničenja; prag tržišnog udjela; stroga ograničenja; crna lista; skupno izuzećeAutor: Hana Horak -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados