Osvrt na fibule tipa Jezerine u Hrvatskoj povodom novih nalaza iz DragišićaReportar como inadecuado
Osvrt na fibule tipa Jezerine u Hrvatskoj povodom novih nalaza iz Dragišića - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb, Vol.24 No.1 July 2008. -

U povodu nekoliko novijih nalaza fibula tipa Jezerine na jugu liburnskog teritorija, konkretno dvije fibule iz Dragišića, načinjena je lista svih nalazišta fibula tipa Jezerine iz Hrvatske. Starija arheološka literatura svrstavala je ovaj oblik fibule s trakastim segmentom luka u skupinu ranih rimskih fibula kasnolatenskog tipa, posebno primjerke iz Siska i istočne Slavonije. Prema novijim klasifikacijama fibula tipa Jezerine, nalazi iz Hrvatske mogu se razvrstati u nekoliko različitih skupina i varijanti. Uz dva nova primjerka fibula tipa Jezerine iz Dragišića, listi smo dodali novoobjavljene nalaze iz Grobnika kao i iz Osora, koji je izostavljen u novijim radovima o fibulama tipa Jezerine. Dotaknuto je pitanje srebrne fibule iz Nezakcija, čije opredjeljenje tipu Jezerine nije usuglašeno. Fibule tipa Jezerine na liburnskom teritoriju kao i drugdje u Hrvatskoj mogu se datirati najranije oko 30. god. pr. Kr., a na eponimnom nalazištu Jezerine Bosna i Hercegovina u drugi, odnosno period «b» pete faze i u šestu fazu japodskih nekropola u dolini Une.

Hrvatska; fibule tipa Jezerine; Dragišić pokraj ŠibenikaAutor: Dunja Glogović - ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Marko Menđušić - ; Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzerv

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados