NOVA RAZVOJNA PARADIGMA - STVARA LI SE NOVI MODEL GOSPODARSKOG I SOCIJALNOG RAZVITKA: -POST-WASHINGTONSKI KONSENZUSReportar como inadecuado
NOVA RAZVOJNA PARADIGMA - STVARA LI SE NOVI MODEL GOSPODARSKOG I SOCIJALNOG RAZVITKA: -POST-WASHINGTONSKI KONSENZUS - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.54 No.11-12 December 2003. -

Autor u radu razmatra promjene u modelu gospodarskog i socijalnog

razvitka, poznatom pod nazivom -Washingtonski konsenzus-, kako

ga je formulirao John Williamson s Instituta za međunarodnu ekonomiju iz Washingtona. Na osnovi njegove primjene u desetak godina u Latinskoj Americi, ali, uz manje nadopune, i u postkomunističkim, tranzicijskim ekonomijama, model je kritički valoriziran. Skupina latinoameričkih ekonomista, analizirala je primjenu modela u Latinskoj Americi, pa je razradila određene preporuke za one koji odlučuju o gospodarskoj politici.

Spomenute preporuke nadopunjuju razvojni model u takvoj mjeri

da bi se mogao smatrati novim modelom razvitka. Takav novi model

gospodarskog i socijalnog razvitka, autori su nazvali -Post – Washingtonskim konsenzusom-. Autor ovoga rada razmatra glavne aspekte novoga modela razvitka, ali i konkretne implikacije koje ovaj model može imati na model gospodarskog i socijalnog razvitka Hrvatske. Zaključak je istraživanja da je potrebna rekonceptualizacija postojećeg hrvatskoga modela razvitka, i to na osnovnim postavkama -Post – Washingtonskog konsenzusa-.Autor: Dubravko Radošević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados