DIJAGNOSTICIRANJE ORGANIZACIJSKE KLIME - Economic Review, Vol.54 No.9-10 October 2003.Report as inadecuate
DIJAGNOSTICIRANJE ORGANIZACIJSKE KLIME - Economic Review, Vol.54 No.9-10 October 2003. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.54 No.9-10 October 2003. -

U ovome radu prikazan je znanstveni model za dijagnosticiranje

organizacijske klime na konkretnom istraživačkom primjeru, i to

upotrebom njezine dvostruke konceptualizacije: kao psihološke klime

individualnih svojstava djelatnika organizacije, ali i klime kao organizacijskog obilježja tj. manifestacije organizacijske kulture. U tu je svrhu upotrijebljen validirani mjerni instrumentarij za svaki pristup zasebno, i to na stvarnom istraživačkom primjeru konkretnog poslovnog entiteta. Do mjere organizacijske klime po prvome pristupu pristupu individualnih svojstava djelatnika organizacije dolazilo se uz pomoć kompozitne varijable stavova prema radu koja se sastoji iz zadovoljstva prema radu, zaokupljenosti poslom i organizacijske pripadnosti i organizacijskog samopoštovanja. Do mjere organizacijske klime po drugome pristupu pristupu organizacijskim obilježjima dolazilo se na osnovi modela

organizacijske učinkovitosti koji pretpostavlja četiri osnovna tipa organizacijske klime s dominacijom pravila, podrške, inovacija ili ciljeva. Tako je na osnovi dobivenih rezultata dijagnosticirano stanje ukupne organizacijske klime njezin psihološki i organizacijski dio, pa su na osnovi znanja organizacijske psihologije izneseni prijedlozi o problemskim varijablama. Takav konkretan pristup upravljanju ljudskim resursima organizacije upravljanjem organizacijskom klimom pretpostavka je uspješnog djelovanja menadžmenta na znanstvenim principima.Author: Mario Bogdanović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents