UPRAVLJANJE ZNANJEM I ZADOVOLJSTVOM ZAPOSLENIKA - ČIMBENIK KOMPETITIVNOSTI PROMETNIH TVRTKIReportar como inadecuado
UPRAVLJANJE ZNANJEM I ZADOVOLJSTVOM ZAPOSLENIKA - ČIMBENIK KOMPETITIVNOSTI PROMETNIH TVRTKI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.54 No.9-10 October 2003. -

Glavni je cilj ove znanstvene rasprave prikazati evoluciju relevantnih

pojmova u razvitku -nove- ekonomije rada te dokazati hipotezu po

kojoj upravljanje znanjem i zadovoljstvom zaposlenika sve više postaje kritična komponenta kompetitivnosti prometnih tvrtki na nacionalnom, regionalnom i globalnom prometnom tržištu. Dobijene spoznaje u ovoj znanstvenoj raspravi moraju predstavljati kvalitetna polazišta za efikasno upravljanje znanjem i zadovoljstvom zaposlenika unutar prometnih sustava, jer znanje i zadovoljstvo zaposlenih postaju jednim od presudnih čimbenika za povećanje pojedinačne i agregatne ukupne ponude prometnih usluga, odnosno kreiranja proizvodnih prednosti prometnog sustava. Tako ljudi postaju osnovni generator dobiti prometnih tvrtki. Jedino oni

mogu minimizirati troškove poslovanja, odnosno maksimizirati dobit.Autor: Drago Pupavac - Ratko Zelenika -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados