MODELIRANJE OSOBNE POTROŠNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ EC1 MODELOMReportar como inadecuado
MODELIRANJE OSOBNE POTROŠNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ EC1 MODELOM - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.54 No.9-10 October 2003. -

Autori u radu prikazuju modeliranje osobne potrošnje u Hrvatskoj

metodom korigiranih grešaka – ECM Error Correction Model. Prikazano je razdoblje od 1970. do 2002. godine, što čini dovoljno dugu vremensku seriju za izvođenje pouzdanih zaključaka o ponašanju sektora kućanstava. EC model ima svoje standardne nezavisne varijable: konstantu, kratkoročnu komponentu tekući dohodak, pomaknutu lagiranu u vremenu dugoročnu komponentu kointegraciju dohotka i potrošnje. Pored standardnih sastavnica signifi kantnom se u određivanju dinamike osobne potrošnje pokazuje i varijabla postojanja kreditnih ograničenja za sektor kućanstava. Procijenjeni parametri su očekivanog predznaka i signifikantni, s veoma dobrim statističkim svojstvima veliki i značajni empirijski t omjer i F statistika, odsutnost pogrešne specifikacije funkcije, nepostojanje autokorelacije i heteroskedastičnosti i posjeduju svojstvo stabilnosti.

Na osnovi EC modela autori na kraju rada daju projekciju osobne

potrošnje u stalnim i tekućim cijenama za 2003. godinu.Autor: Željko Lovrinčević - Davor Mikulić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados