Postdiplomski studij makromolekularnih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu 1971.-1980.Report as inadecuate
Postdiplomski studij makromolekularnih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu 1971.-1980. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Chemistry in industry : Journal of Chemists and Chemical Engineers, Vol.57 No.7-8 July 2008. -

Postdiplomski studij makromolekularnih znanosti PSMZ osnovan je na Sveučilištu u Zagrebu 1971. kao sveučilišni studij u doba kad je sredinom 20. stoljeća došlo do sve snažnijeg interdisciplinarnog prožimanja prirodoslovnih struka - fizike, kemije i biologije te primjene njihovih dostignuća u tehničkim strukama. PSMZ je osnovala skupina istaknutih nastavnika s fakulteta Prirodoslovno-matematičkog, Tehnološkog, Farmaceutsko-biokemijskog i Medicinskog te s Instituta za biologiju. Studij je obuhvaćao glavna područja makromolekularnih znanosti: Organska kemija sintetskih makromolekula, Fizička kemija makromolekula, Strukturna analiza makromolekula, Fizika makromolekula, Biološke makromolekule i Polimerno inženjerstvo s primjenom i preradom polimera, a nastavu 29 kolegija vodilo je 30 nastavnika sa svojim suradnicima. Kad je 1980. promjenom zakonskih propisa u Hrvatskoj prevladalo stanovište da se poslijediplomski studiji moraju vratiti na -matične- fakultete, prestao je postojati i PSMZ. U devet godina postojanja studija magistriralo je 37 stručnjaka za makromolekule. Ocijenjeno je da je PSMZ prije tridesetak godina bio lijep primjer modernog poslijediplomskog usavršavanja i u svjetskim razmjerima. Kako se danas u svijetu uvode slični interdisciplinarni studiji u području makromolekularnih znanosti, to bi ponovno uvođenje nekog suvremenog interdisciplinarnog studija u tom području bilo značajno za daljnji razvoj tih znanosti u Hrvatskoj.

Makromolekularne znanosti; poslijediplomski studij; sveučilišna nastavaAuthor: D. Deželić - ; Škola narodnog zdravlja -Andrija Štampar- B. Kunst - ; Zavod za fizikalnu kemiju Fakulteta kemijskog inženjer

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents