NERELIGIOZNO KRŠCANSTVO U ’SLABOJ MISLI’ GIANNIJA VATTIMAReportar como inadecuado
NERELIGIOZNO KRŠCANSTVO U ’SLABOJ MISLI’ GIANNIJA VATTIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.40 No.4 December 2005. -

Clanak nastoji istražiti što ’nereligiozno kršcanstva’ znaci u

misli suvremenoga talijanskog filozofa, kulturologa i esteticara

Giannija Vattima. Polazeci od tipicno njegove kategorije ’slabe misli’

autor clanka istražuje okolnosti u kojima takav pojam nastaje.

Vattimo jasno govori kako se za kršcanstvo ponovno zanima nakon

temeljitog studija djela F. Nietzschea i M. Heideggera. Clanak daje

uvid u osnove Nietzscheove kritike kršcanske metafizicke misli

koja je za Vattima vrlo važna. Isto tako za Vattima je važna i

misao M. Heideggera o bitku kao doga-anju što u suvremenoj

filozofiji ima velikoga znacenja. Istražuje se i antropologija

nasilja, žrtve i žrtvovanja kod R. Girarda, koji ima velikog utjecaja

na G. Vattima. Nakon tih analiza, koje ukazuju na osnovu na kojoj

Vattimo pristupa kršcanstvu, clanak istražuje pojam sekularizacije

kršcanstva, hermeneutiku kršcanstva i Vattimovo razumijevanje

nereligioznoga kršcanstva.

’slaba misao’; nihilizam; metafizika; bitak; ’mimetizam’; sekularizacija; autoritet; hermeneutika; osobaAutor: Nikola Dogan - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Osijeku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados