ETIKA TERAPEUTSKOG KLONIRANJA I MANIPULIRANJA MATICNIM STANICAMAReportar como inadecuado
ETIKA TERAPEUTSKOG KLONIRANJA I MANIPULIRANJA MATICNIM STANICAMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.40 No.4 December 2005. -

U ovom clanku autor analizira razlicite metode kloniranja, a

osobiti naglasak stavlja na terapeutsko kloniranje covjeka i s time

povezano manipuliranje s embrionalnim maticnim stanicama.

U prvom poglavlju elaboriraju se znanstveni aspekti kloniranja,

s naglaskom na kloniranje covjeka, kao i probleme s kojima je

kloniranje povezano.

U drugom poglavlju rijec je o terapeutskom kloniranju i

manipuliranju embrionalnim maticnim stanicama covjeka.

U trecem poglavlju autor analizira eticke aspekte terapeutskoga

kloniranja te manipuliranja embrionalnim maticnim stanicama

EMS. Autor iznosi glavne eticke probleme koji proizlaze iz novih

tehnologija, te nudi odgovore koji proizlaze iz pomnog promatranja

ljudskog subjekta od trenutka njegova zaceca. Moralno je

nedopustivo za dobivanje EMS služiti se živim ljudskim embrijima

jer je svaki ljudski embrij, od trenutka spajanja ljudskih spolnih

gameta, ljudski subjekt. Kao ljudski individuum, on ima pravo na

vlastiti život. Stoga je va$enje unutarnje stanicne mase blastociste,

koja teško oštecuje ljudski embrij time što prekida njegov razvoj,

teško nemoralan i potpuno nedopušten cin. Iz tog proizlazi da

svaka vrsta terapeutskog kloniranja koja ukljucuje proizvodnju

ljudskih embrija kao i njihovo uništavanje, kako bi se dobile

embrionalne maticne stanice, eticki nije dopuštena. Dakle, nijedna

svrha, ma kako dobronamjerna bila, ne može opravdati zahvat kao

što je upotreba embrionalnih maticnih stanica u terapeutske svrhe.

Naime, nikakva dobra svrha ne opravdava loša sredstva.

Autor naglašava da mogucnost korištenja odraslih maticnih

stanica u istu svrhu kao i EMS stoji kao cinjenica, premda su

potrebni još mnogi koraci na oba podrucja prije negoli se budu

mogli vidjeti jasni i sigurni rezultati. Ova mogucnost pokazuje

najrazumniji i najcovjecniji put kojim treba ici ako se želi postici

istinski napredak na ovom podrucju.

Kloniranje; reproduktivno kloniranje; terapeutsko kloniranje; embrionalne maticne stanice; adultne maticne stanice; dostojansvo i vrijednost osobeAutor: Ivan Kešina - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados