Uzorkovanje suspendiranih čestica iz sustava čvrsto-kapljevito kroz stijenku uređajaReportar como inadecuado
Uzorkovanje suspendiranih čestica iz sustava čvrsto-kapljevito kroz stijenku uređaja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Chemistry in industry : Journal of Chemists and Chemical Engineers, Vol.57 No.7-8 July 2008. -

Problem uzorkovanja suspendiranih čvrstih čestica kroz stijenku uređaja, kao i njihovog kontinuiranog odvoda iz određenog sustava prisutan je u mnogim procesima kemijske i srodnih industrija. Uspješno vođenje i kontrola procesa sa suspendiranim česticama zahtijeva poznavanje koncentracije tih čestica, kao i njihove raspodjele veličina. Zbog svoje jednostavnosti i prilagodljivosti

na uvjete odvijanja procesa uzorkovanje kroz stijenku veoma je zastupljeno u industrijskoj praksi. U ovom radu dan je osvrt na čimbenike koji mogu uzrokovati pogreške tijekom postupka uzorkovanja suspendiranih čestica iz sustava čvrsto-kapljevito i udaljiti nas od postupka tzv. idealnog uzorkovanja. Izokinetičko, odnosno i neizokinetičko uzorkovanje suspenzija iz cijevnih sustava vrlo je dobro proučeno, kako eksperimentalno tako i teorijski. Međutim, mnogo manje je istovjetnih istraživanja koja se odnose na uzorkovanja iz miješalica. Pogreške koje se javljaju pri ovom postupku usko su vezane uz tromost čvrstih čestica, sudare čvrstih čestica sa stijenkom uzorkovala te uz strukturu toka kapljevine ispred otvora uzorkovala. Može se zaključiti da učinkovitost uzorkovanja tj. masena koncentracija čvrstih čestica u uzorku nije funkcija isključivo srednje koncentracije čvrstih čestica u sustavu, već značajno ovisi i o fizikalnim karakteristikama sustava čvrsto-kapljevito, geometrijskim karakteristikama uzorkovala, poziciji uzorkovanja te brzini kojom se ono izvodi.

Suspenzija; uzorkovanje kroz stijenku; uzorkovalo; brzina uzorkovanja; učinkovitost uzorkovanja; izokinetičko uzorkovanjeAutor: N. Kuzmanić - ; Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu E. M. Kessler - ; Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučiliš

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados