METODA  KAO SREDSTVO KATEHETSKE KOMUNIKACIJEReportar como inadecuado
METODA  KAO SREDSTVO KATEHETSKE KOMUNIKACIJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.40 No.4 December 2005. -

Clanak se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu autor polazi

od aktualnoga trenda u teološkim strukama. Naime, teološki

strucnjaci, izazvani problemskim pitanjima aktualnoga trenutka,

sve više meusobno komuniciraju. U tom smislu autor se referira

na one relevantne rezultate toga meuteološkoga znanstvenog

komuniciranja koji u polju teologije utjecu na promjenu u

obrazovnom komunikacijskom procesu. Zahvaljujuci toj široj

meuteološkoj komunikaciji sve se više osvješcuje stoljetni problem

teološko-katehetske komunikacije; radi se o problemu odnosa

metode i sadržaja. U toj perspektivi, u drugom dijelu, autor,

pozivajuci se na provjerene modele u praksi, razmatra uspješnost

metode biblijske parabole koja afirmira katehetsku komunikaciju.

Parabola je biblijska metoda cija se kompatibilnost sve više otkriva

u humanistickim znanostima. Tako metoda biblijske parabole ima

svoje uporište u ljudskoj osobnosti, te se pokazuje kao odgovor

na potrebu razvijanja ljudskih religioznih sposobnosti, posebice

sposobnosti za cuenje. Na temelju dviju vrsta parabola autor

razmatra njihovu komunikacijsku valjanost u kojoj dolazi do

izražaja dvojaka vjernost – vjernost sadržaju-biblijskoj poruci

i vjernost katehizandu, odnosno njegovoj potrebi i sposobnosti.

Ukratko, rijec je o teološko-katehetskoj kreativnosti za sve dobne

skupine. U zakljucnom razmišljanju autor ukazuje na mogucnost

daljnjeg razvoja takve katehetske komunikacije, posebice u

stvaranju novoga govora vjere. Izabrana literatura i dva priloga u

funkciji su poticaja za daljnja teorijsko-prakticna istraživanja na

podrucju katehetske komunikacije.

kateheza; vjera; vjerski odgoj; metoda; parabola; komunikacija; cuenje; udivljenje; odgoj; obrazovanje; teologija; kompetencija; umijece; simbolicki znakAutor: Alojzije Hoblaj - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados