Sol-gel postupak za pripravu organsko-anorganskih hibridnih materijalaReport as inadecuate
Sol-gel postupak za pripravu organsko-anorganskih hibridnih materijala - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Chemistry in industry : Journal of Chemists and Chemical Engineers, Vol.57 No.7-8 July 2008. -

Organsko-anorganski hibridni materijali vrsta su nanostrukturnih materijala u kojima su organska i anorganska faza međusobno pomiješane na molekulnoj razini. Anorganska faza u hibridnim materijalima pripravlja se sol-gel postupkom koji obuhvaća reakcije hidrolize i kondenzacije metalnih većinom silicijevih alkoksida. Da bi se spriječilo razdvajanje faza tijekom priprave hibrida, poželjno je poboljšati međudjelovanje faza stvaranjem vodikovih ili kovalentnih veza među njima. Kovalentna veza najjednostavnije se uvodi uporabom organski modificiranih alkoksisilana s reaktivnom organskom skupinom koja može reagirati s organskom fazom. Da bi se pripravili hibridni materijali željene strukture, potrebno je podrobno poznavanje mehanizama reakcija hidrolize i kondenzacije. U ovom radu izložit će se utjecaji reakcijskih uvjeta na hidrolizu i kondenzaciju silicijevih alkoksida i organski modificiranih alkoksisilana.

Organsko-anorganski hibridni materijali; organski modificirani alkoksisilani; reakcijski uvjeti; sol-gel postupak; strukturaAuthor: J. Macan - ; Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents