PRAVA DJETETA I NJIHOVO OŽIVOTVORENJE U SUSTAVU PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJAReportar como inadecuado
PRAVA DJETETA I NJIHOVO OŽIVOTVORENJE U SUSTAVU PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Life and school : journal for the theory and practice of education  = Leben und schule, Vol.LI No.14 December 2005. -

Ljudska prava su dio cjelokupnog života svakog pojedinca, a njihovo ugrožavanje u korijenu je svih problema s kojima se danas suočava suvremeni svijet; od nasilja, siromaštva, globalizacije, pitanja okoliša, ekonomske nejednakosti i nezakonitosti, pa do

sukoba i ratova.

Aktualnost teme o pravima djeteta danas je vrlo izražena. Masovni mediji nam omogućuju uvid koliko se i kako danas krše prava djeteta i od kolike je važnosti odgoj za ljudska prava.

Suvremena pedagogija ide u smjeru humanističkog odgoja koji svoje temelje polaže na pravima djeteta, a takav pristup odgoju kreće prema demokratizaciji društva. Odgojitelj se nalazi pred velikim izazovima kada je u pitanju njegova odgojiteljska praksa u kontekstu

odgoja za dječja prava. Njegov je zadatak pronaći pravu ravnotežu između zahtjeva suvremene pedagogije, potreba djeteta te obitelji iz koje dijete dolazi. Za uspješan odgojni učinak važno je da odgojitelj jača svoju stručnu, komunikacijsku i društvenu sposobnost, stvara pozitivno ozračje u dječjem vrtiću i razvija partnerski odnos s roditeljima.

Na osnovi provedene ankete u dječjim vrtićima, zaključujemo da odgojitelji znaju što su prava djeteta i imaju svijest o tome kako bi se ta prava oživotvorila u kontekstu vrtića.

dječja prava; strategije odgojno-obrazovnog rada u odgoju za dječja prava; ozračje dječjeg vrtića; odgojiteljeva uloga, roditeljiAutor: Vesnica Mlinarević - ; Učiteljski fakultet u Osijeku, Hrvatska Katarina Marušić - ; studentica

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados