HRVATSKI KATOLICKI POKRET -POTPUNO ZAKAZAO I NEUSPIOReportar como inadecuado
HRVATSKI KATOLICKI POKRET -POTPUNO ZAKAZAO I NEUSPIO - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.40 No.3 September 2005. -

Hrvatski katolicki pokret je jedna od najznacajnijih pojava

u hrvatskom katolicizmu u prvoj polovici XX. stoljeca i upravo je

neshvatljivo da je katolicki intelektualac mogao ustvrditi kako je

taj Pokret -potpuno zakazao i neuspio-. Autor ovoga clanka želi

podsjetiti na okolnosti koje su uvjetovale taj Pokret i na ideale koji

su inspirirali prvu generaciju hrvatskih katolickih organiziranih

laika: radilo se, naime, o tome da se spase kršcanske vrijednosti u

hrvatskom narodu koje je ugrožavao nasrtljivi liberalizam na svim

podrucjima javnoga života. Bilo je normalno da se katolicki laikat

angažira i na politickom planu u obrani i promociji tih vrednota,

no na skliskom terenu politike došlo je do razilaženja u katolickim

redovima. Dok su Petar Rogulja i njegova struja u katolickom

Senioratu upravo od politickog rada ocekivali najvece rezultate,

bilo je i onih koji su u tome vidjeli opasnu politizaciju Katolickog

pokreta. To je dovelo do rascjepa u samom Pokretu. Velika je

zasluga Ivana Merza da je došlo do afirmacije izvanstranacke

Katolicke Akcije, u obliku Orlovstva, gdje je naglasak ponovno

stavljen na duhovnu formaciju clanova. To je bilo od presudne

važnosti za sljedece razdoblje katolicizma u Hrvatskoj.Autor: Fabijan Veraja - ; Kongregacija za proglašenje svetih

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados