METONIMIJA KAO STRATEGIJA PREVOĐENJA KULTUROLOŠKIH POJMOVAReportar como inadecuado
METONIMIJA KAO STRATEGIJA PREVOĐENJA KULTUROLOŠKIH POJMOVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Life and school : journal for the theory and practice of education  = Leben und schule, Vol.LI No.14 December 2005. -

Metonimija i metafora u kognitivnoj se lingvistici smatraju osnovnim poveznicama jezika i misli, kognitivnim mehanizmima koji nam pomažu pretočiti misli u riječi. Cilj je ovog rada u prvom dijelu ilustrirati univerzalnost i sveprisutnost metonimije kao kognitivnog

mehanizma u različitim jezicima i ilustrirati njezinu moguću primjenu kao translatološkog alata.

Analizom odabranih primjera prijevoda s engleskoga na hrvatski jezik pokazat ćemo da kod određenih semantičkih skupina kulturoloških pojmova postoji tendencija prema promjeni vrste metonimijskog preslikavanja u jeziku cilju. Nadalje ćemo ispitati motivaciju za ovu tendenciju ispitujući može li konzistentnost ove tendencije ukazivati na inherentnu razliku u metonimijski zasnovanom oblikovanju svijeta u dva promatrana jezika ili se pak

radi o metonimiji kao translatološkom alatu koji služi kako bi se premostile kulturološke razlike između dva jezika.

Metonimija se, dakle, ne koristi samo unutar pojedinog jezika kao kognitivni mehanizam nego se, kako pokazuje naš korpus odabranih primjera, može koristiti i kao premosnica između dvaju jezika u procesu prevođenja, što je još jedan dokaz koji potvrđuje njezinu univerzalnost.

metonimija; kognitivna lingvistika; znanost o prevođenju; kulturološki pojmovi; strategije prevođenjaAutor: Marija Omazić - ; Filozofski fakultet, Osijek, Hrvatska Blaženka Šoštarić - ; Filozofski fakultet, Osijek, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados