Crkva i umjetnost. Drama vjere u umjetnosti dvadesetog stoljećaReportar como inadecuado
Crkva i umjetnost. Drama vjere u umjetnosti dvadesetog stoljeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.74 No.4 April 2005. -

U procesu sekularizacije dolazi do razlaza između Crkve i umjetnosti. Crkva gubi ulogu središta umjetnosti i okupljališta umjetnika. Umjetnost dvadesetog stoljeća i nadalje se intenzivno bavi religioznim pitanjima, tematizirajući ih u vrlo različitim vidovima. Tako nastaje jedna nova religiozna umjetnost izvan Crkve koju nazivam sekularna religiozna umjetnost. Nasuprot njoj, crkvena se umjetnost ograničava uglavnom na pitanja koja su najuže vezana uz pastoralni rad Crkve i liturgiju.

Predavanje čine četiri cjeline: a raskol Crkve i umjetnosti, b religiozna umjetnost nakon Božje smrti, c umjetnost kao sekularna religija, d crkvena umjetnost dvadesetog stoljeća.

kršćanska umjetnost; sekularna religiozna umjetnost; crkvena umjetnost; moderna umjetnost; ikonoklazam; sekularizacija; subjektivni doživljaj; nova duhovnost umjetnosti; transformacija religioznog; religioznost-poezija; religioznost-kreativnostAutor: Mirko JOZIĆ - ; Franjevačka teologija - visokoškolska ustanova Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Sarajevo, Bosna i Herce

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados