Kronološki pregled objavljenih potpunih i djelomičnih prijevoda Biblije na hrvatski jezikReportar como inadecuado
Kronološki pregled objavljenih potpunih i djelomičnih prijevoda Biblije na hrvatski jezik - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Kairos : Evangelical Journal of Theology, Vol.1 No.1 May 2007. -

Kronološki pregled priređen je prema pregledu Rubena Kneževića -Biblija, prijevodi,

kronološki pregled objavljenih potpunih i djelomičnih prijevoda na hrvatski jezik- objavljenom

u Leksikonu evanđeoskoga kršćanstva Zagreb, Bogoslovni institut i Prometej,

2007. U ovaj pregled nisu uključeni: lekcionari; prijevodi zasebnih biblijskih knjiga, napose

Psalama, objavljenih na kajkavskom i čakavskom dijalektu; slobodni književni prijevodi

i prepjevi Psalama, kao ni onih koji su objavljivani u časoslovima; zasebni prijevodi

apokrifnih deuterokanonskih knjiga; radni, ogledni i egzegetski prijevodi u stručnim

časopisima, priručnicima i skriptama; biblijski prijevodi gradišćanskih Hrvata.Autor: S. Jambrek i R. Knežević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados