Ima li katalanizama u jadranskom hrvatskomReportar como inadecuado
Ima li katalanizama u jadranskom hrvatskom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contemporary linguistics, Vol.41-42 No.1-2 June 1996. -

Pridružujući se s najboljim željama za osamdesetu obljetnicu života našega Svečara, htio bih

golemom nizu ilustracija o dodirima između jezika, kojima je on posvetio najveći dio svoje

bogate znanstveničke aktivnosti, dodati skroman prilog o jednom dosada nespomenutom

slučaju jezičnog dodira: o leksičkim vezama između jednog istočnog iberoromanskog jezika,

u ovom slučaju katalanskoga, i hrvatske čakavštine na našoj obali Jadrana. Kao dva najutemeljenija

primjera toga dodira uzeo sam dva leksička elementa, i to brandaj i lumblija za

koje ni fonetski ni semantički razlozi ne dopuštaju pomisao na povezivanje s jezicima s apeninske

strane koji su za čakavske tuđice najčešći posrednici u preuzimanju.Autor: Vojmir Vinja - ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados