Crkva i Biblija u kontekstu korelativnih odnosa vlasti i autoritetaReportar como inadecuado
Crkva i Biblija u kontekstu korelativnih odnosa vlasti i autoriteta - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Kairos : Evangelical Journal of Theology, Vol.1 No.1 May 2007. -

Polazište ovoga rada nalazi se u distinkciji pojmova -vlast- i -autoritet-. Autor

želi ukazati na nerijetko i neopravdano korištenje tih pojmova u smislu istoznačnica,

bilo u biblijskim prijevodima ili u kolokvijalnom govoru i naizmjeničnom

korištenju ovih pojmova. Pojam vlasti pripada području institucijskoorganizacijskog,

dok pojam autoriteta nalazi svoje ishodište u poslanju, pozivu

i nadnaravnom osposobljavanju.

U drugom dijelu članka, na toj distinkciji, autor razmatra neke povijesne i teološke

relacije -vlasti- i -autoriteta- u odnosu na crkvenu vlast i svetopisamski

autoritet, svjestan da ti pojmovi, iako nisu istoznačnice, ne trebaju biti uzajamno

isključivi. Ukazuje se na mnoge opasnosti, kušnje i primamljivosti -vlasti-

u smislu moći s kojima se trajno suočavala povijesna Crkva.

U trećem dijelu na nekim se biblijskim tekstovima pokazuje gdje se i kako nalazi

i polaže pojam autoriteta Svetog pisma. U tom se dijelu sažeto upućuje

na povijest teksta, autoritet Pisma iz vizure sustavnog teologa te konkretnog

biblijskog teksta i konteksta.

U zaključku autor upućuje na tri moguća -sigurnosna ventila- kojima bi se

upozorilo ili izbjegla opasnost napasti moći, te ispunio poziv i poslanje Crkvi

da bude sol i svjetlo te zajednica nade.Autor: Danijel Berković - ; Biblijski institu, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados