BLIZANAČKA TRUDNOĆA U RODILIŠTU OPĆE BOLNICE VIROVITICAReportar como inadecuado
BLIZANAČKA TRUDNOĆA U RODILIŠTU OPĆE BOLNICE VIROVITICA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Gynaecologia et perinatologia : journal for gynaecology, perinatology, reproductive medicine and ultrasonic diagnostics, Vol.15 No.4 December 2006. -

Cilj rada. Analiza perinatalnih čimbenika i ishoda blizanačkih trudnoća. Metode. Retrospektivno su istraženi porodi 134 parova blizanaca i uspoređeni s kontrolnom skupinom od 420 poroda jednoplodnih trudnoća. Analizirani su podaci o godini poroda, životnoj dobi i paritetu majke, komplikacijama u trudnoći, gestacijskoj dobi, stavu djeteta u porodu, načinu dovršenja poroda, spolu djeteta, Apgar indeksu, porodnoj težini i duljini, diskordantnom rastu, trajanju poroda, neonatalnim komplikacijama i perinatalnom mortalitetu. Rezultati. U petnaestogodišnjem razdoblju bilo je 15298 poroda, od čega 134 0,88% iz blizanačkih trudnoća. Značajna je razlika učestalosti blizanačkih trudnoća po godinama 0,45%–1,5%. Prosječna životna dob žena i učestalost višerotkinja koje su rađale blizance bila je veća od kontrolne skupine. Veća je učestalost komplikacija u trudnoći i hospitalizacija u odnosu na kontrolnu skupinu, manja gestacijska dob 37+5 prema 39+5, više prijevremenih poroda 35,1% prema 4,5%, nepravilnih stavova i veća učestalost poroda carskim rezom 45,1% prema 17,4%. Značajne su razlike u Apgar indeksu na kraju prve minute između prvog i drugog blizanca te kontrolne skupine 7,69±2,028 prema 6,89±2,515 prema 9,10±1,391, kao i češća učestalost Apgar ¬indeksa 7–4 iAutor: Jadranko Šegregur - ; Odjel za ginekološke bolesti i porode Opće bolnice Virovitica

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados