Riječ teologije u vrtlogu znanosti - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.76 No.2 August 2006.Reportar como inadecuado
Riječ teologije u vrtlogu znanosti - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.76 No.2 August 2006. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.76 No.2 August 2006. -

Polazeći u prvome poglavlju od teze da živimo u društvu u kojem se dogodio jedan epohalni povijesni obrat poznanstvenjenja cjelokupne kulture te da je »znanstveni mentalitet« obilježje današnje kulture i kontekst teološkog promišljanja GS 5, autor u drugome poglavlju pojašnjava zašto bi se teologija trebala baviti pitanjima koja oblikuje »znanstveni mentalitet« te, u trećemu poglavlju, iznosi neke elemente važne za odnos teologije i znanosti u kulturi takvog mentaliteta. U četvrtom poglavlju govori se o onome što bi teologija morala učiniti kako bi vjerodostojno i djelotvorno mogla govoriti o Bogu unutar kulture »znanstvenog mentaliteta«, a u sljedećem, petom poglavlju ističe se ono što teologija kao znanost poručuje ostalim znanostima. Na kraju članka autor promišlja o stvarnome mjestu teologije u kulturi prožetoj »znanstvenim mentalitetom«.

teologija; znanost; sustavna teologija; znanstveni mentalitet; kultura; dijalogAutor: Željko TANJIĆ - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados