METODE ISPITIVANJA MAZIVA ZA ZUPČANIKE - Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.2 April 2008.Reportar como inadecuado
METODE ISPITIVANJA MAZIVA ZA ZUPČANIKE - Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.2 April 2008. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.2 April 2008. -

Vrsta baznog ulja, viskoznost ulja, vrsta i sadržaj aditiva imaju značajan utjecaj na tipična oštećenja zupčanika. Općenito nije moguće jednostavno brojčano odrediti utjecaj maziva na sposobnost podnošenja opterećenja temeljem poznavanja fizikalno-kemijskih podataka o ulju. Stoga su razvijeni mnogobrojni ispitni postupci za procjenu mehaničko-tehnoloških svojstava maziva. Jednostavna i jeftina ispitivanja na probnim stolovima često pokazuju lošu korelaciju s praksom. Iz iskustva i sustavnog istraživanja moguće je pokazati da ispitivanje maziva za zupčanike može biti izvedeno na odgovarajući način samo u uređajima za ispitivanje zupčanika koja koriste specificiranu geometriju zupčanika 1.

Dugogodišnjim radom razvijen je normirani FZG probni stol sa čelnim zupčanicima s vanjskim ozubljenjem te unaprijeđen za različite vrste simulacija oštećenja zupčanika. Uobičajeni FZG uljni test A-8,3-90 široko je korišten za ocjenu svojstava ulja za industrijske zupčanike s obzirom na zaribavanje. Ulja za zupčanike vozila razine GL4 mogu se ispitivati u Step testu A10-16.6R-90, a ulja za osovine razine GL5 u Shock testu S-A10-16.6R-90. Za male brzine se može primijeniti test trošenja C-0.05-90:120. Utjecaj maziva na mikropiting ili mikrotočkastu koroziju zupčanika moguće je procijeniti pomoću kratkog testa za dodatnu provjeru GFKT-C-8,3-90. Postoje različita ispitivanja pitinga ili točkaste korozije poput testa s jednostrukim stupnjem opterećenja PT-C-9:10-90 ili testa primjene PTX-C-SNC-90.

Cilj rada je opisati utjecaj maziva na različite načine oštećenja u zupčanicima, kako kvantificirati taj utjecaj u ispitnim postupcima i kako rezultate ispitivanja predstaviti kao -značajne veličine- za mazivo u postupcima ocjenjivanja sposobnosti štetnog opterećenja.

metode ispitivanje maziva ispitnim uređajem; maziva za zupčaste prijenosnike; FZG ispitni uređajAutor: Bernd Robert Hoehn - ; Gear Research Centre FZG, TU Muenchen Peter Oster - ; Gear Research Centre FZG, TU Muenchen Thomas Tobie -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados