PONAŠANJE POBOLJŠAVALA INDEKSA VISKOZNOSTI MOTORNIH ULJA PRI PRODUŽENOM TESTU SMIČNE STABILNOSTIReportar como inadecuado
PONAŠANJE POBOLJŠAVALA INDEKSA VISKOZNOSTI MOTORNIH ULJA PRI PRODUŽENOM TESTU SMIČNE STABILNOSTI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.2 April 2008. -

Multigradna motorna ulja uz veći broj dodataka, aditiva, uvijek sadrže i aditive za povećanje indeksa viskoznosti - poboljšavala indeksa viskoznosti. Ti aditivi su posebne vrste polimernih tvari, koje i u malim koncentracijama značajno poboljšavaju njihova reološka svojstva, posebice viskoznost i indeks viskoznosti. Međutim, tijekom eksploatacije motornog ulja dolazi do razgradnje, kidanja polimernih molekula poboljšavala indeksa viskoznosti, smanjenja njihove molekulne mase, što dovodi do pada viskoznosti i smanjenja debljine uljnog sloja te izaziva neželjene pojave trenja i trošenja.

Smična stabilnost poboljšavala indeksa viskoznosti, odnosno otpornost polimera na mehaničku degradaciju pod djelovanjem smičnog naprezanja određuje se mjerenjem pada viskoznosti nakon višekratnog prolaska ulja kroz brizgaljku. Specifikacije motornih ulja definiraju minimalnu vrijednost viskoznosti ulja nakon smicanja.

Uvođenjem novih ACEA i API specifikacija došlo je do promjene u zahtjevu za određivanje smične stabilnosti motornih ulja koju su prihvatili i proizvođači motora i vozila. S ciljem što bolje korelacije s rezultatima iz eksploatacije motornih ulja definirano je da se određivanje smične stabilnosti u normiranom uređaju produži s dosadašnjih 30 na 90 ciklusa prolaska ulja kroz brizgaljku.

U radu je prikazano ispitivanje smične stabilnosti najznačajnijih vrsta komercijalnih poboljšavala indeksa viskoznosti Orbahn diesel injector uređajem pri produženom testu smične stabilnosti 90 ciklusa s ciljem zadovoljenja novih specifikacija motornih ulja.

poboljšivači viskoznosti; polialkilmetakrilatni poboljšivač indeksa viskoznosti; multigradno motorno ulje; smična stabilnost; gledište pooštrenja zahtjevaAutor: Višnja Mihaljuš Sklepić - ; INA d.d. Zagreb, Rafinerija nafte Rijeka Marijan Podobnik - ; INA d.d. Zagreb, Rafinerija nafte Ri

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados