Prirodno širenje munike Pinus heldreichii Christ i formiranje pionirskih sastojina na planini Čvrsnici u HercegoviniReportar como inadecuado
Prirodno širenje munike Pinus heldreichii Christ i formiranje pionirskih sastojina na planini Čvrsnici u Hercegovini - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = Revue de la Societe forestiere Croate, Vol.131 No.9-10 September 2007. -

Rad prikazuje prirodno širenje, formiranje pionirskih sastojina i brojnost prirodnog pomlatka u šumama munike. Istraživanje je provedeno u najzapadnijem dijelu prirodnog areala munike u Hercegovini na planini Čvrsnici, u neposrednoj blizini prirodnih negospodarenih sastojina. Prirodno širenje munike istraživano je kroz formiranje pionirskih sastojina na susjednim neobraslim površinama u razvojnim stadijima mlađeg pomlatka, mlađeg mladika, starijeg mladika i mlade sastojine. Proces prirodnog širenja munike napreduje progresivnom sukcesijom u pojasu naseljavanja i u svim razvojnim fazama. Istraživanje brojnosti i strukture mladog naraštaja definirano je evidentiranjem i razvrstavanjem po visinskim razinama za utvrđivanje mogućnosti prirodnog pomlađivanja sastojina munike u dobi i stadiju razvoja srednjodobne, starije i stare sastojine. Brojnost prirodnog pomlatka povećava se s dobi sastojine, tako da prosječna ukupna brojnost za sve sastojine iznosi 5. 812 kom-ha, dok prosječna ukupna brojnost prirodnog ponika za sve sastojine iznosi 757 kom-ha. Prosječna ukupna brojnost prirodnog ponika i pomlatka za sve sastojine iznosi 6.569 kom-ha. Brojnost prirodnog pomlatka važan je indikator mogućnosti prirodnog obnavljanja sastojina munike, ovisno o staništu, dobi i stadiju razvoja, te stupnju sklopa sastojine. Stare se sastojine munike i s prosječnim brojem prirodnog pomlatka mogu dobro prirodno pomlađivati, a rezultati ovog istraživanja daju pozitivnu spoznaju i polaznu osnovu za pravilan odnos prema ovim šumama.

brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.; formiranje pionirskih sastojina; prirodno širenje; progresivna sukcesijaAutor: Augustin Meštrović - orcid.org-0000-0001-9079-565X ; Hrvatske šume, UŠP Gospić

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados