Sufiksalna tvorba uvećanica u hrvatskome književnome jezikuReportar como inadecuado
Sufiksalna tvorba uvećanica u hrvatskome književnome jeziku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contemporary linguistics, Vol.41-42 No.1-2 June 1996. -

Autor prikazuje tvorbu uvećanica i njihova značenja. Pokazuje da se tvore sa 30 sufikasa, ali

je za središte tvorbe važno čest: -ina -čina -etina -urina -jurina i -usina, a eventualno i

-čuga, koji je nastao i postaje plodan u naše doba. Težište je stavio na semantičku i stilistič

ku stranu pa pokazuje da uvećanice uz uvećajnost najčešće označuju i pogrdnost, porugljivost,

ali one nisu automatski povezane, nego su određene surječjem, a ne mogu ni biti

zbog toga što uvećanice mogu imati i odmilno značenje.Autor: Stjepan Babić - ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados