Još jednom o alegorijskom tumačenju JuditeReportar como inadecuado
Još jednom o alegorijskom tumačenju Judite - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Colloquia Maruliana

., Vol.17 No.17 April 2008. -

Razmatrajući -predodžbe o Turcima u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja- Davor Dukić u svojoj knjizi Sultanova djeca Zadar, 2004 postavlja pitanje: -Je li Marulić u Juditi mislio na Turke?- Gotovo istodobno u Colloquia Maruliana XI 2002 Ružica Pšihistal objavila je svoju zanimljivu studiju pod naslovom -Treba li Marulićeva Judita alegorijsko tumačenje?- Hrvatska književnopovijesna tradicija smatrala je prvi hrvatski ep alegorijskim izrazom protuturskoga stajališta Marulićeva. U prilog tomu književna je historiografija navodila ona djela u kojima se protuturska tematika pojavljuje izravno i s jasnom tendencijom Molitva suprotiva Turkom, Tužen-je grada Hjerozolioma, poslanica Hadrijanu VI, kao i onodobne povijesne činjenice turski napadi na dalmatinske gradove Split, Zadar, Šibenik, Trogir; smrt bana Petra Berislavića 1520, pad Beograda 1521. itd

Dakako, u navedenim protuturskim Marulićevim djelima o Turcima se govori izravno, dok u Juditi o njime nama ni spomena. Stoga pisci navedenih studija predlažu tumačenje Judite u moralističko-kršćanskom, a ne u domoljubno-alegorijskom ključu. Zaključak o moralo-kršćanskom karakteru spjeva nije upitan i valja ga u potpunosti prihvatiti. No dok oni analiziraju samo tekst Judite, ovdje predlažemo promatranje Marulićeva spjeva u komparativnom kontekstu. Poznato je da se tema Judite pojavljuje i u poljskoj, češkoj i mađarskoj književnosti 16. st. Češki pisac Mikuláš Konáč napisao je školsku didaktičnu dramu o Juditi i Holofernu, mađarski pjesnici Sebestyén Tinódi i Mihály Sztárai u svojim su -historijskim pjesmama- históriás ének navodili primjer -svete udovice- s nedvojbenim protuturskim alegorijskim aluzijama. Sztárai je najprije bio franjevac, a zatim protestantski propovjednik, Tinódi je služio kod grofa Tamása Nádasdyja kao dvorski -dijak- i pjevač; obojica stvaraju u znaku reformacije. U mađarskoj književnosti bilo je i drugih pjesnika koji su bili djelatni predstavnici protureformacije i pisali su historijske pjesme o starozavjetnim temama sa suvremenom moralnom i političkom tendencijom. Te su dvije vrste angažmana, protuturski i moralistički, u njihovim djelima uvijek spojeni, pa se ne mogu lako razlučiti. Uzmu li se u obzir takvi, Maruliću vremenski i geopolitički bliski primjeri, njegova Judita može se promatrati nešto nijansiranije, uzimajući u obzir povezanost moralnoalegorijskog i protuturskog sloja u djelima srodnima njegovoj Juditi.Autor: István Lőkös - ; Filozofski fakultet, Debrecen

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados