Komunikativnost tekstova u radijskim kontaktnim emisijamaReportar como inadecuado
Komunikativnost tekstova u radijskim kontaktnim emisijama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Media Research : Croatian journal for journalism and the media, Vol.8 No.1 May 2002. -

Članak je usredotočen na onaj dio radijskog djelovanja koji označava radio kao dvosmjerni

komunikacijski proces. S obzirom na to, pokušava konceptualizirati radijsku

kontaktnu emisiju kao demokratski javni forum gdje se stvaraju tekstovi različitih kakvoća,

koji omogućavaju susret različitih mišljenja. Autorica proučava što se događa s

tekstovima u takvim emisijama i opire se konceptu razumijevanja komunikativnosti

tekstova kao osobine teksta koja čuva nesmetano razumijevanje između sugovornika.

Metodom analize sadržaja utvrđuje kako različiti činitelji tijekom govornikova tvorenja

teksta u radijskim kontaktnim emisijama – npr. informativnost izjava, volja govornika,

razgovornost, implikativnost i svakidašnjost sadržaja – djeluju na komunikativnost

teksta.

radijski govor; komunikativnost tekstova; radijske emisije; kontaktne emisije; analiza sadržajaAutor: Maruša Pušnik -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados