Komunikativnost tekstova u radijskim kontaktnim emisijamaReport as inadecuate
Komunikativnost tekstova u radijskim kontaktnim emisijama - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Media Research : Croatian journal for journalism and the media, Vol.8 No.1 May 2002. -

Članak je usredotočen na onaj dio radijskog djelovanja koji označava radio kao dvosmjerni

komunikacijski proces. S obzirom na to, pokušava konceptualizirati radijsku

kontaktnu emisiju kao demokratski javni forum gdje se stvaraju tekstovi različitih kakvoća,

koji omogućavaju susret različitih mišljenja. Autorica proučava što se događa s

tekstovima u takvim emisijama i opire se konceptu razumijevanja komunikativnosti

tekstova kao osobine teksta koja čuva nesmetano razumijevanje između sugovornika.

Metodom analize sadržaja utvrđuje kako različiti činitelji tijekom govornikova tvorenja

teksta u radijskim kontaktnim emisijama – npr. informativnost izjava, volja govornika,

razgovornost, implikativnost i svakidašnjost sadržaja – djeluju na komunikativnost

teksta.

radijski govor; komunikativnost tekstova; radijske emisije; kontaktne emisije; analiza sadržajaAuthor: Maruša Pušnik -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents