Internet i ovisnost o internetu u SlovenijiReportar como inadecuado
Internet i ovisnost o internetu u Sloveniji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Media Research : Croatian journal for journalism and the media, Vol.8 No.2 November 2002. -

Članak se bavi novom i razmjerno slabo istraženom problematikom ovisnosti o

internetu među mladeži. U članku su najprije predstavljena istraživanja o tome

postoji li uopće ovisnost takve vrste, kakvi su znakovi i kako je možemo definirati.

Istraživanja o ovisnosti o internetu bila su obavljena ponajprije preko te

mreže, dok su druga vrsta istraživanja bile studije slučajeva, na temelju kojih s

većom odgovornošću možemo tvrditi da ovisnost o internetu postoji. U drugom

je dijelu predstavljeno istraživanje među učenicima trećih razreda ljubljanskih

škola N=1194. Anketni upitnik obuhvatio je pitanja o vrsti, mjestu i vremenu

uporabe računala i interneta, a sadržavao je i ljestvicu ovisnosti prema K. S.

Youngovoj. Rezultati istraživanja pokazali su da učenici pokazuju malo znakova

ovisnosti, premda je analiza ekstrema pokazala da su znakovi ovisnosti

osim spola i vrste škole – povezani i s načinom korištenja. Zaključuje se da

ovisnost o internetu među slovenskim srednjoškolcima nije populacijski problem,

no da neki pojedinci pokazuju mnogo takvih znakova.

ovisnost o internetu; internet; mladi ljudi i internet; SlovenijaFuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados