KAMPILOBAKTER KAO UZROČNIK AKUTNE DIJAREIČNE BOLESTI U PRIMORSKOGORANSKOJ ŽUPANIJI TIJEKOM GODINE 2006.Report as inadecuate
KAMPILOBAKTER KAO UZROČNIK AKUTNE DIJAREIČNE BOLESTI U PRIMORSKOGORANSKOJ ŽUPANIJI TIJEKOM GODINE 2006. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.43. No.1 March 2007. -

SAŽETAK

Bakterije roda Campylobacter jesu gram-negativne,

zavinute, mikroaerofilne i termofilne bakterije. U

humanoj patologiji najčešće su zastupljeni Campylobacter

jejuni C. jejuni i Campylobacter coli C. coli, i to

kao uzročnici akutne dijareične bolesti nastale najčešće

nakon konzumiranja nedovoljno termički obrađenoga

kontaminiranoga mesa peradi ili svinja. Cilj je ovoga

rada prikazati zastupljenost kampilobaktera u stolicama

bolesnika s proljevom, na području Primorsko-goranske

županije. Analizirani su retrospektivno podaci Laboratorija

za dijagnostiku crijevnih infekcija Nastavnoga zavoda

za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za

godinu 2006. Tijekom te godine, na kampilobakter

pretraženo je 6416 stolica bolesnika s akutnim proljevom.

Od toga su broja iz 407 6,34% uzoraka izolirani

kampilobakteri. Primoizolata bolesnika bilo je

239 3,73%, a ostali izolati bili su ponovljene izolacije

tijekom kontrole bolesnika. Među primoizolatima, C.

jejuni bio je zastupljen u 187 78,24% slučajeva, a C.

coli u 50 slučajeva 20,92%, dva izolata 0,84% bila su

identificirana jedino na razini roda kao Campylobacter

spp. Najčešći bolesnici bili su mala djeca u dobi do

četvrte godine, te mlađe odrasle osobe 20 – 29 godina.

Najviše primoizolata bilo je tijekom mjeseca siječnja i

rujna, vjerojatno zbog blage zime i toplijega kraja ljeta.

Campylobacter; proljev; dobAuthor: Darinka Vučković - orcid.org-0000-0003-1266-3891 ; Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet SVeučilišt

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents