OTPORNOST IZVANBOLNIČKIH MOKRAĆNIH IZOLATA IZ PORODICE ENTEROBACTERIACEAE NA ANTIBAKTERIJSKE LIJEKOVE - STANJE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJIReportar como inadecuado
OTPORNOST IZVANBOLNIČKIH MOKRAĆNIH IZOLATA IZ PORODICE ENTEROBACTERIACEAE NA ANTIBAKTERIJSKE LIJEKOVE - STANJE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.43. No.1 March 2007. -

SAŽETAK

Infekcije mokraćnoga sustava ubrajaju se među najčešće

bakterijske infekcije, i jedan su od najučestalijih razloga

primjene antibakterijskih lijekova. Iako bi bilo optimalno

zasnivati liječenje na nalazima laboratorijskoga testiranja

osjetljivosti, to u praksi često puta nije moguće.

Stoga se liječenje najčešće započinje empirijski, na osnovi

poznavanja osjetljivosti, odnosno otpornosti

najvažnijih uzročnika infekcija prema antibakterijskim

lijekovima na određenu području. Godine 2004. u

Republici Hrvatskoj dogovorene su smjernice antimikrobnoga

liječenja i profilakse infekcija mokraćnoga sustava.

U ovome su radu prikazani rezultati ispitivanja

osjetljivosti najvažnijih uzročnika mokraćnih infekcija –

bakterija iz porodice Enterobacteriaceae – provedenih u

Nastavnome zavodu za javno zdravstvo Primorsko-

-goranske županije. Cilj je rada bio analiza stanja otpornosti

najučestalijih izolata iz te porodice u trogodišnjem

razdoblju 2004. – 2006., usporedba dobivenih rezultata

s preporukama danim u sklopu Smjernica antimikrobnoga

liječenja nakon njihova objavljivanja, te

usporedba s podacima iz drugih dijelova Hrvatske.

Analizom je obuhvaćeno ukupno 15.076 izolata. Prema dobivenim rezultatima, udio otpornih izolata bakterija

najniži je prema ceftibutenu 3%, potom slijede koamoksiklav

5%, cefuroksim i gentamicin 6%, te

ciprofloksacin i norfloksacin 7% i 8%. Dok su na

osnovi naših rezultata cefazolin i nitrofurantoin bili

nedjelotvorni prema 13% obuhvaćenih sojeva, stupanj

otpornosti bio je najviši prema ko-trimoksazolu 26% i

amoksicilinu 44%.

Enterobacteriaceae; mokraćne infekcije; empirijska terapija; antibakterijski lijekoviAutor: Tomislav Rukavina - ; Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska Brigita Tić

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados