OTPORNOST IZOLATA VRSTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS NA ANTIBIOTIKE U HRVATSKOJ U GODINI 2004.Reportar como inadecuado
OTPORNOST IZOLATA VRSTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS NA ANTIBIOTIKE U HRVATSKOJ U GODINI 2004. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.43. No.1 March 2007. -

SAŽETAK

Uvod: Izolati vrste Staphylococcus aureus SA, poglavito

SA otpornih na meticilin MRSA, imaju veliku važnost

u bolničkoj sredini, a zadnjih nekoliko godina i u

izvanbolničkome okruženju. Za razliku od višestruko

otpornih bolničkih MRSA, većina izvanbolničkih

MRSA u pravilu je otporna jedino na beta-laktamske

antibiotike, a mnogi imaju i gen za produkciju Panton-

Valentine leukocidina i virulentniji su.

Svrha rada: U sklopu praćenja otpornosti bakterija na

antibiotike koje provodi Akademija medicinskih znanosti

Hrvatske, obavljeno je ispitivanje antimikrobne

osjetljivosti sojeva vrste S. aureus. Uz ispitivanje osjetljivosti,

provedena je također analiza podrijetla izolata i

vrste uzoraka iz kojih je SA izoliran.

Metode: Od početka mjeseca listopada do konca mjeseca

prosinca 2004., sakupljani su uzastopni izolati vrste S.

aureus iz 27 laboratorija u 20 gradova u Hrvatskoj.

Tijekom prikupljanja sojeva, bilo je potrebno popuniti

obrazac koji je sadržavao osnovne podatke, podatke

vezane uz boravak bolesnika u bolnici, osnovnu i trenutačnu dijag nozu, te ostale podatke. Prikupljeno je

1815 sojeva koji su testirani na 18 antibiotika disk-

-difuzijskim postupkom prema napucima CLSI-a, te

interpretacijskim standardima BSAC-a za mupirocin i

fucidinsku kiselinu. U prikupljanju izolata za to

istraživanje, centri sudionici obradili su uzorke uzete od

hospitaliziranih bolesnika, ali i od bolesnika koji su se

liječili ambulantno, ili su posjećivali liječnika opće

prakse.

Rezultati i zaključak: Zbirka izolata vrste S. aureus

obuhvaćala je dominantan broj izolata obrađenih u

Hrvatskoj u posljednjim trima mjesecima godine 2004.,

te je dala važan uvid u profil otpornosti i vrstu uzoraka

koji se rutinski zaprimaju i obrađuju. Najzastupljeniji

bili su izolati iz brisa nosa-nazofarinksa, odnosno 48%,

iz brisa rane bilo je 27% izolata, iz krvi i likvora bilo je

4% izolata, a izolata koji potječu iz iskašljaja i donjih

dišnih putova bilo je 9%. Postotak MRSA izolata varirao

je od 0% do 47,6%.

Staphylococcus aureus; otpornost; antibiotici; MRSA; izvanbolnički izolatiAutor: Ana Budimir - ; Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju, Klinički bolnički centar, Zagreb, Hrvatska Zrinka Bo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados