ODREĐIVANJE OTPORNOSTI VRSTE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS NA IZONIAZID MULTIPLEKS PCR METODOMReportar como inadecuado
ODREĐIVANJE OTPORNOSTI VRSTE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS NA IZONIAZID MULTIPLEKS PCR METODOM - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.43. No.1 March 2007. -

SAŽETAK

Cilj: Ispitati mutacije u katG i inhA genima kliničkih izolata vrste Mycobacterium tuberculosis M. tuberculosis, otpornih na izoniazid INH.

Metode: Za to su ispitivanje izdvojena ukupno 103 klinička izolata vrste M. tuberculosis, prikupljena u razdoblju od 1999. do 2006. na području Hrvatske, kojima je fenotipskom metodom proporcije prema Canettiju, na Löwenstein-Jensen podlozi, utvrđena otpornost na INH. Ispitivanje mutacija u katG i inhA genima, provedeno je multipleks PCR metodom. Ta se metoda zasniva na otkrivanju mutacije AGC→ACC u katG genu, te inhAC-15T mutacije u regulatornoj regiji

mabA-inhA operona.

Rezultati: Za 76 sojeva 75% od ukupno 103 ispitivana soja vrste M. tuberculosis, utvrđena je genetska osnova otpornosti na INH. Ustanovljena je povezanost između mutacije u kodonu 315 katG gena, te razvoja otpornosti na druge antituberkulotike.

Zaključak: Potrebno je ispitati genetske osnove otpornosti na INH, jer se katG mutacija pokazuje kao pretkazivač mogućega razvoja otpornosti na druge antituberkulotike.

multipleks PCR; rezistentna tuberkuloza; izoniazid; ispitivanje osjetljivostiAutor: Mihaela Obrovac - ; Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska Vera Katalinić-Janković - ; Hrvatski zavod za javno zdr

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados