OSJETLJIVOST NAZOFARINGEALNIH IZOLATA VRSTE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE NA BETA-LAKTAMSKE ANTIBIOTIKEReportar como inadecuado
OSJETLJIVOST NAZOFARINGEALNIH IZOLATA VRSTE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE NA BETA-LAKTAMSKE ANTIBIOTIKE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.43. No.1 March 2007. -

SAŽETAK

Asimptomatsko nazofaringealno kliconoštvo vrste Streptococcus pneumoniae S. pneumoniae, rašireno poglavito među malenom djecom, pridonosi širenju bakterije u populaciji, te razvoju bolesti. Utvrđivanje prevalencije kliconoštva i osjetljivosti sojeva koji kolaju u populaciji kao mogućih izvora infekcije, pridonosi unapređenju liječenja i preventivnih mjera1,2. U radu je u prvome redu analizirana incidencija pneumokoka otpornih na antibiotike u izvanbolničkoj populaciji. S. pneumoniae izoliran je iz 2464-33.139 7,4% uzoraka. U razdoblju od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2006., disk-difuzijskim postupkom ispitana je osjetljivost 2464 izolata na eritromicin, azitromicin, klaritromicin, klindamicin, tetraciklin i trimetoprim sa sulfometoksazolom.

Za 493 20% izolata sa smanjenom osjetljivošću na penicilin, što je ustanovljeno oksacilinskim

diskom, E-testom AB Biodisk određene su minimalne inhibitorne koncentracije MIK penicilina.

Od 2464 izolata, na penicilin je bio osjetljiv 1971 izolat 80%, a umjereno osjetljiva bila su 493 izolata 20%. Minimalne inhibitorne koncentracije sojeva smanjene osjetljivosti na penicilin, kretale su se od 0,125 do 1,5 μg-ml. Na eritromicin, azitromicin i klaritromicin ustanovljena

je otpornost u 418 18% ispitanih sojeva, 370 16% izolata bilo je otporno na klindamicin, 297

11% na tetraciklin, a 543 22% izolata bila su otporna na trimetoprim sa sulfometoksazolom.

Streptococcus pneumoniae; nazofaringealno kliconoštvo; beta-laktami; osjetljivostAutor: Brigita Tićac - ; Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka, Hrvatska Palmira Kesovija - ; Nastavni

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados