MIKROBIOLOŠKA ANALIZA RESPIRATORNIH UZORAKA U DJECE S CISTIČNOM FIBROZOMReportar como inadecuado
MIKROBIOLOŠKA ANALIZA RESPIRATORNIH UZORAKA U DJECE S CISTIČNOM FIBROZOM - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.43. No.1 March 2007. -

SAŽETAK

Analizirani su retrogradno dvogodišnji 2005. – 2006. rezultati mikrobiološke obrade respiratornih uzoraka dobivenih od bolesnika s cističnom fibrozom, liječenih u Klinici za dječje bolesti KBC-a Rijeka. Od 114 obrađenih kliničkih uzoraka, u 95,6% slučajeva kultura je bila pozitivna, a najčešći izolat bio je Pseudomonas aeruginosa 77,8%. Staphylococcus aureus izoliran u 9,6% uzoraka, dominantan je izolat u mlađe djece. Burkholderia cepacia izolirana je u samo jednome slučaju

0,6%. Dok je među testiranim sojevima vrste Pseudomonas aeruginosa najveći postotak otpornosti uočen prema gentamicinu 49,4%, netilmicinu 47,2% i ceftazidimu 44,9%, u dvama je izolatima 2,2% zabilježena otpornost na kolistin.

cistična fibroza; bakterije; otpornostAutor: Maja Abram - ; Zavod za kliničku mikrobiologiju, Klinički bolnički centar Rijeka, Hrvatska Srđan Banac - ; Klinika za dječje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados