INFEKCIJE UZROKOVANE SLOBODNOŽIVUĆIM AMEBAMA - ETIOLOGIJA, KLINIČKE OSOBITOSTI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA I PREVENCIJAReportar como inadecuado
INFEKCIJE UZROKOVANE SLOBODNOŽIVUĆIM AMEBAMA - ETIOLOGIJA, KLINIČKE OSOBITOSTI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA I PREVENCIJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.43. No.1 March 2007. -

SAŽETAK

Slobodnoživuće amebe iz rodova Naegleria, Acanthamoeba, Balamuthia i Sappinia, široj su medicinskoj struci nepoznate, ili slabo poznate. Te amebe mogu biti uzročnici životno ugrožavajućih bolesti koje nepravodobno prepoznate i neodgovarajuće liječene, gotovo

redovito završavaju ili s teškim posljedicama, ili smrću. U radu je u kratkim crtama prikazana morfologija i epidemiologija slobodnoživućih ameba, kliničke osobitosti, te mogućnosti dijagnostike, liječenja i prevencije infekcija uzrokovanih tim amebama.

slobodnoživuće ameba; Naegleria; Acanthamoeba; Balamuthia; SappiniaAutor: Mario Sviben - ; Služba za mikrobiologiju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska Dubravka Horvat-Krejči - ; Služ

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados