SPONDILITISI - PRINCIPI OPERACIJSKOGA LIJEČENJA JATROGENOGA SPONDILITISAReportar como inadecuado
SPONDILITISI - PRINCIPI OPERACIJSKOGA LIJEČENJA JATROGENOGA SPONDILITISA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.43. No.1 March 2007. -

SAŽETAK

Nedavni napredak u medicini koji uključuje razvoj snažnih antimikrobnih lijekova, suvremenu dijagnostiku i poboljšane operacijske metode, smanjio je postotak bolesti i smrtnost od infekcija kralježnice. Međutim, još uvijek ima dvojbi vezanih uz čim bržu ciljanu dijagnostiku i pravilno liječenje. Prikazana su sadašnja iskustva u strategiji liječenja infekcija kralježnice na Odjelu za

ortopediju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb.

kralježnica; poslijeoperativne infekcije; uzročnici; konzervativno i kirurško liječenje; komplikacije; antimikrobna profilaksa i terapijaAutor: Jasenka Škrlin - ; Odjel za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije, KB Dubrava,Zagreb, Hrvatska Vladimir Kovač - ; Odje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados