OTPORNOST BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE - VODEĆI PROBLEM MEDICINE U 21. STOLJEĆUReportar como inadecuado
OTPORNOST BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE - VODEĆI PROBLEM MEDICINE U 21. STOLJEĆU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.43. No.1 March 2007. -

SAŽETAK

Otpornost bakterija na antibiotike ugrožava ne samo liječenje uobičajenih zaraznih bolesti, već i napredak u mnogim granama medicine. Mnogi invazivni dijagnostički i terapijski postupci razvili su se zahvaljujući mogućnosti profilakse i liječenja infektivnih komplikacija. Stoga se borba protiv otpornosti na antibiotike ubraja u prioritete Svjetske zdravstvene organizacije, te je jedan od zahtjeva Vijeća Europske Unije postavljen svim članicama Unije. Sposobnost prilagodbe bakterija okruženju, velika je. Među bakterijama razvili su se mnogobrojni različiti mehanizmi otpornosti, te nema ni jednog antibiotika na koji se otpornost nije razvila. U najveće kliničke probleme ubrajaju se otpornost pneumokoka na penicilin i makrolide, meticilinska i višestruka otpornost bakterije Staphylococcus aureus MRSA, enterobakterije otporne na III. i IV. generaciju cefalosporina, karbapenem otporni Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumanii. Osnova kontrole

razvoja i širenja otpornosti jest praćenje postotka otpornosti i potrošnje antibiotika u okruženju, edukacija o racionalnoj primjeni antibiotika kako liječnika tako i bolesnika, te kontrola širenja infekcija u izvanbolničkome cijepljenje i bolničkome kontrola bolničkih infekcija okruženju. Brza mikrobiološka dijagnostika koja omogućuje ispravno i pravodobno postavljanje dijagnoze, bitna je

u racionalizaciji antimikrobne terapije. U Hrvatskoj, otpornost bakterija na antibiotike sustavno se prati od godine 1996., potrošnja antibiotika izražena u definiranim dnevnim dozama na tisuću stanovnika dnevno DDD-TID prati se od godine 2001., a godine 2006. pokrenuta je inicijativa vezana uz pisanje nacionalnih smjernica.

Otpornost na antibiotike; praćenje otpornosti; kontrola širenja otpornostiAutor: Arjana Tambić Andrašević - ; Klinika za infektivne bolesti -F. Mihaljević- Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados