Znakovi usmene komunikacije u pisanoj komunikaciji na IRC-u i ICQ-uReportar como inadecuado
Znakovi usmene komunikacije u pisanoj komunikaciji na IRC-u i ICQ-u - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Media Research : Croatian journal for journalism and the media, Vol.9 No.1 June 2003. -

Nove tehnologije mogu promijeniti, i redovito mijenjaju ljudsku komunikaciju,

a time i ljudsko društvo. Tako je i s komunikacijom putem računala. Oni

koji komuniciraju računalom koriste se prednostima toga medija i nastoje

prevladati njegova ograničenja. Jedan od nedostataka je fizička odsutnost sugovornika

i stvarne situacije komuniciranja, a time velikog bogatstva informacija

koje teku neverbalnim nejezičnim i koverbalnim uzjezičnim kanalima.

Komunikatori pomoću raspoloživih sredstava u sklopu medija pisma, točnije,

raspoloživog repertoara znakova na tipkovnici, signaliziraju i one elemente

govorne komunikacije u stvarnoj situaciji koji se u pisanju obično ne javljaju.

Neki su od tih postupaka upotrebljavani i ranije, u drugim medijima primjerice,

pokazatelji prozodijskih obilježja govora posebnim načinom pisanja

slova u stripu, a neke možemo smatrati izumom koji je potaknuo novi medij

kao emotikoni. Nakon semiotičke, semantičke i stilističke analize postupaka,

zaključili smo da komunikacijske inovacije ubrzo postaju dio žargona korisnika

novoga medija.

komunikacija putem računala; pisana komunikacija; Internet; emotikoni; govorna komunikacija; neverbalna komunikacijaAutor: Ivan Ivas - Lana Žaja -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados