Nove stvarnosti i njihovi akteri. Kako i zašto nastaju riječi i tko je za to -krivReportar como inadecuado
Nove stvarnosti i njihovi akteri. Kako i zašto nastaju riječi i tko je za to -kriv - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.41 No.1 August 2004. -

U suvremenom svijetu masovni su mediji ključan faktor u procesima jezične inovacije i promjene. Nove riječi rezultat su prepoznavanja novih sadržaja stvarnosti ili novonastale javne osviještenosti o zatečenim pojavama u njoj. Novinar je u tome procesu središnji akter. On može biti posrednik, ako je nečiju jezičnu inovaciju prepoznao kao izražajno sugestivnu i-ili komunikacijski potrebnu, ili autor, u početku najčešće spontan kreativac, s vremenom svjestan promicatelj. Na primjeru nastanka, širenja i značenjskog profiliranja riječi tajkunara, betonizacija i apartmanizacija, s varijantom apartmanija, 1999.-2004., prikazana je uloga novinara, odnosno masovnih medija ne samo kao onih koji izgrađuju kritičku društvenu svijest i sudjeluju u raspravi o društveno relevantnim temama nego i onih koji sustvaraju termine i bitno sudjeluju u njihovu prihvaćanju.

medijski jezik; žargon; tvorba riječi; jezik i društvo; jezik i kultura; tajkunara; betonizacija; apartmanizacijaAutor: Ivo Žanić - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados