Obilježja pakiranja politike u izbornoj kampanji HDZ-a i SDP-a 2003. godineReport as inadecuate
Obilježja pakiranja politike u izbornoj kampanji HDZ-a i SDP-a 2003. godine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Political Science Review, Vol.41 No.1 August 2004. -

Pakiranje politike posljednjih je godina istaknuta tema u znanstvenoj i stručnoj raspravi o političkom komuniciranju. Autor iznosi teorijska određenja i shvaćanja toga fenomena te razmatra njegova osnovna obilježja i učinke. Polazeći od toga teorijskoga koncepta, on analizira prisutnost pakiranja politike u izbornoj kampanji HDZ-a i SDP-a, dviju najvećih stranaka u Hrvatskoj 2003. godine. To čini kroz ispitivanje prisutnosti šest načina pakiranja politike u kampanji: korištenje televizije, suradnju stranaka sa stručnjacima za odnose s javnošću spin doctors i medijskim konzultantima, medijsko prezentiranje kontakata političara sa slavnim osobama, konstruiranje i promicanje imidža političkih vođa, odnos prema društvenim pitanjima i problemima te napade na suparnike. U tom se ispitivanju koristi rezultatima analize sadržaja uzorka televizijskih spotova stranaka korištenih u kampanji 2003. godine i ankete provedene uoči tih izbora na reprezentativnom uzorku punoljetnih građana Republike Hrvatske. Pokazalo se kako su u toj izbornoj kampanji vodeće stranke u Hrvatskoj nastojale dobiti potporu birača putem pakiranja politike, što je osobito došlo do izražaja u intenzivnom korištenju televizije i promicanju imidža predsjednika tih stranaka. Taj i druge načine pakiranja politike pobjednička stranka na izborima, HDZ, vještije je koristio od svoga najvećega konkurenta SDP-a. Autor upozorava kako je uočljiva prisutnost pakiranja politike smanjila kvalitetu političkoga diskursa u izbornoj kampanji. Stoga je ta kampanja djelomice izgubila svoju temeljnu funkciju da bude argumentirana i javna rasprava o ključnim pitanjima i problemima društvenog razvoja.

pakiranje politike; izborna kampanja; političko oglašivanje; televizijski spotovi; HDZ; SDP; HrvatskaAuthor: Dražen Lalić - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents