Ima li granice slobodi medija - Croatian Political Science Review, Vol.41 No.1 August 2004.Reportar como inadecuado
Ima li granice slobodi medija - Croatian Political Science Review, Vol.41 No.1 August 2004. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.41 No.1 August 2004. -

Autor analizira pad profesionalih standarda u svjetskom i hrvatskom novinarstvu u svijetlu problema slobode medija. Pokazuje se da se stvara jedan zatvoreni krug u kojem novinari svakodnevno prave greške koje koriste stranke na vlasti kako bi ograničile slobodu medija, ali i vlasnici medija koji su često povezani sa njima. Autor drži da bi zbog snage koju mediji danas imaju, njihova vlasnička struktura trebala biti transparentna. Pored toga, trebalo bi regulirati odnose novinara i vlasnika medija što bi moglo dovesti do odgovornijeg novinarstva.

mediji; sloboda; novinarstvo; profesionalizamAutor: Stjepan Malović - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados