Agonistička demokracija i primat političkogaReportar como inadecuado
Agonistička demokracija i primat političkoga - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Political Science Review, Vol.41 No.1 August 2004. -

Autor uvodi pojam agonistične demokracije kao alternativu deliberativnom modelu. Inspiraciju pronalazi u radovima Johna Graya i Chantal Mouffe koji inzistiraju na primatu političkoga u javnoj sferi i agonističnom karakteru društvenih odnosa. S jedne strane, naglašavanjem političkoga upozorava se na nedostatke pravno-proceduralnoga razrješenja političkih i društvenih sukoba. S druge strane, agonistično shvaćanje društava ne drži društva skladnim, odnosno miri se s činjenicom da neke duboke sukobe nismo u mogućnosti pomiriti, niti reducirati. Agonistična demokracija čini društvene sukobe vidljivim s namjerom diskurzivnih grupiranja, formiranja hegemonijskog diskursa i permanentnog preslagivanja postojećih odnosa moći, a ne njihova niveliranja. Njezin cilj je pretvaranje antagonizma prijatelj – neprijatelj-friend – foe u agonizam prijatelj – protivnik-friend – adversary. Autor zaključno upozorava na nedostatke svih demokratskih modela, uključujući one Graya ili Mouffe, u trenutku kad postajemo ili jesmo veći gubitnici u miru, nego u otvorenom sukobu. Otud, nema ni savršenoga demokratskog modela, niti savršenog recepta za razrješenje tragičnih sukoba.

političko; protivnik; agonistična demokracija; radikalni izbor; deliberativna demokracija; Carl Schmitt; John Gray; Chantal MouffeAutor: Hrvoje Cvijanović - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados