Sigurnosnopolitički položaj neutralne Švicarske u novom europskom sigurnosnom poretkuReport as inadecuate
Sigurnosnopolitički položaj neutralne Švicarske u novom europskom sigurnosnom poretku - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Political Science Review, Vol.41 No.2 January 2005. -

Autor pokazuje da je do raspada bipolarnog sustava vojna obrana zemlje bila osnovna zadaća sigurnosne politike Švicarske. Obrambena je doktrina proširivana i izgrađivana kao totalna obrana. Završetak hladnoga rata ubrzao je razlaz s klasičnom obrambenom doktrinom, ali i relativizirao mitski karakter trajne neutralnosti, prisiljavajući zemlju na redefiniranje i sigurnosne politike u promijenjenom europskom sigurnosnom sustavu. Proširenje sigurnosnog pojma praćeno je pojačanim interesom za međunarodna mirovna nastojanja i međunarodnu suradnju, dok su se instrumentarij i aktivnosti Švicarske umnogostručili na obama područjima. U pojedinim aspektima, kao u kontroli politike razoružanja i naoružanja, Švicarska se osobito angažirala. Pokazala je spremnost na prekograničnu suradnju, dok tradicionalna formula sigurnost kroz neutralnost i neovisnost sve više ustupa mjesto novom geslu sigurnost kroz suradnju. Ovim je odstupila od vanjskopolitičke i sigurnosnopolitičke suzdržanosti prema široj suradnji. Iako daljnji koncepcijski razvoj sigurnosne politike, i s time povezanog približavanja mirovnoj politici, ni približno nije praćen zadovoljavajućom preraspodjelom resursa, vojna reforma, koja je stupila na snagu početkom 2004., de facto je koncepcijsko prilagođivanje švicarske vojne snage novom planu europske sigurnosti. Švicarska je uključena u PfP iako, zbog politike neutralnosti, ne namjerava ulaziti u NATO. Autor zaključuje da Švicarska kalkulira između članstva u EU i vidljivijeg približavanja NATO-u, polažući istodobno nade u razvoj globalnog upravljanja pod okriljem Ujedinjenih naroda i zajedničkog sustava sigurnosti.

sigurnosna politika; europska sigurnost; trajna neutralnost; vojna reforma; NATO; EUAuthor: Gordan Grlić Radman - ; Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents